Czym jest zarządzanie nieruchomościami?

            Zarządzanie nieruchomościami polega na zapewnieniu oraz nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości, planowaniu celów operacyjnych taktycznych oraz strategicznych dla nieruchomości, doradztwie w zakresie nieruchomości oraz przede wszystkim dbanie o niepogorszenie stanu nieruchomości oraz zmierzaniu do jej rozwoju.

Kto może być zarządcą nieruchomości?

      Zarządzanie nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą wykonywać osoby posiadające specjalistyczną wiedzę. Potwierdzeniem posiadania takiej wiedzy i kwalifikacji  może być wydawana przez Polską Federację Rynku Nieruchomości licencja

Kliknij i sprawdź czy Twój zarządca posiada odpowiednie kwalifikacje

Proszę również pamiętać, że Państwa zarządca ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ze względu na świadczenie usług zarządzania nieruchomościami. 

Profesjonalne podejście do zlecenia

          Nasza Firma specjalizuje się w zarządzaniu każdego rodzaju nieruchomościami. To właściciel po konsultacji z nami określa celowość zarządzania. Może być to podejście obiektowo-administracyjne, kapitałowe lub w zależności od strategii: proaktywne gdzie inwestowanie w nieruchomość jest bardziej agresywne a decyzje są podejmowanie na podstawie prognoz trendów w gospodarce lub dostosowawcze uwzględniające obecną sytuację na rynku.

Trend Nieruchomości nie administruje nieruchomości tylko nimi zarządza.