Jak rozpoznać czy przedsiębiorstwo ma odpowiednie kwalifikacje w obsłudze praw do nieruchomości?

Zmiany od stycznia 2014

W 2013 roku doszło do deregulacji pierwszej transzy zawodów. Pierwsza fala uwalniania rynku objęła między innymi profesje wymagające specjalistycznej wiedzy w tym pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. Zawody te od uczestników rynku wymagają szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w tym obejmującej takie dziedziny nauki jak: prawo, ekonomia, budownictwo.

W związku z pojawieniem się na rynku osób nie posiadających odpowiednich kwalifikacji zachęcamy do wnikliwej analizy Firm, z którymi Państwo zamierzają rozpocząć współpracę.

Pierwszy stopień weryfikacji

Taką weryfikację w pierwszej kolejności należy rozpocząć od sprawdzenia czy przedsiębiorca posiada obowiązkowe ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.

Drugi stopień weryfikacji

Bezwzględnym potwierdzeniem kwalifikacji bez wątpienia jest możliwość przedstawienia przez przedsiębiorstwo uzyskanej wcześniej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Uprawnienia te były wydawane do końca 2013 roku przez Ministerstwo odpowiedzialne za gospodarkę nieruchomości.

Licencje branżowe wystawiane przez Stowarzyszenia

Z końcem 2013 roku Polska Federacja Rynku Nieruchomości na podstawie porozumienia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów oraz umożliwiając im podstawową weryfikację wiedzy jakimi legitymować się mogą przedsiębiorcy rozpoczęła wydawanie własnych licencji pośredników w obrocie nieruchomości oraz zarządców nieruchomości. Licencje te są przyznawane na czas określony i potwierdzają zakres posiadanej wiedzy przez osoby mogące się nią wylegitymować.

Przynależność do Stowarzyszeń - Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zachęcamy również do weryfikacji przedsiębiorstw ze względu na przynależność branżową do grupy profesjonalistów. Takich specjalistów z rynku nieruchomości zrzeszają stowarzyszenia, które są członkami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Trend Nieruchomości należy do Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pośredników Nieruchomości. 

Obligatoryjnym punktem, co do którego nie należy stosować żadnych ustępstw jest krok pierwszy. Zgodnie z zapisami ustawy każdy przedsiębiorca chcący obsługiwać Klientów z zakresu nieruchomości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej musi posiadać. Pozostałe kroki weryfikacji są już czysto informacyjne dla Klienta, ponieważ nie ma wymogu posiadania potwierdzenia kwalifikacji. Mimo wszystko zachęcamy do wybierania Firm, którzy nie zawiodą Państwa zaufania. Naturalnie na skuteczność w wykonaniu Państwa zlecenia mogą mieć też wpływ inne czynniki: doświadczenie, wiedza, umiejętności.

W celu sprawdzenia czy Pośrednik / Zarządca posiada licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości proszę kliknąć w poniższy przycisk.


Trend nieruchomości należy do:


Świadectwo Nadania Licencji Zawodowej w Zakresie Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami Krystianowi Surmacz przez Ministra Infrastruktury z dnia 3.06.2011 roku

Świadectwo nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Krystian Surmacz

Świadectwo Nadania Licencji Zawodowej w Zakresie Zarządzania Nieruchomościami Krystianowi Surmacz przez Ministra Infrastruktury z dnia 7.07.2010 roku

Świadectwo nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami Krystian Surmacz

Świadectwo Nadania Licencji Zawodowej w Zakresie Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami Krystianowi Surmacz przez Polską Federację Rynku Nieruchomości z dnia 20.12.2013 roku

Świadectwo nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Polskie Federacji Rynku Nieruchomości Krystian Surmacz

Świadectwo Nadania Licencji Zawodowej w Zakresie Zarządzania Nieruchomościami Krystianowi Surmacz przez Polską Federację Rynku Nieruchomości z dnia 20.12.2013 roku

Świadectwo nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchopmościami Polskie Federacji Rynku Nieruchomości Krystian SurmaczUbezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu - czas obowiązywania ubezpieczenia od 29.07.2013 rok - 28.07.2014 rok

Polisa odpowiedzialności zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami PZU

Polisa odpowiedzialności zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami PZU druga strona


Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu organizowanym przez Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie 

zaświadczenie ze szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości


Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu organizowanym przez Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie 

zaświadczenie ze szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości
Certyfikat potwierdzający wiedzę oraz umiejętności z zarządzania zamianą 

Change Management (ChM) APMG-International
Certyfikat potwierdzający wiedzę oraz umiejętności z zarządzania ryzykiem

Management of Risk (MoR) APMG-International
Certyfikat potwierdzający wiedzę oraz umiejętności z zarządzania programami

Managing Successful Programmes (MSP) APMG-InternationalCertyfikat potwierdzający wiedzę oraz umiejętności z zarządzania ryzykiem

PRINCE2 APMG-International
Zaświadczenie o przynależności do Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa i o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Marek Borko
Decyzja  o wpisaniu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane Marek Borko
Decyzja nadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej